Sự Kiện - Đua TOP - Máy Chủ Thiên Hổ

24-07

  Thời gian : 

  Bắt đầu : 19h30 Ngày 27  tháng 07

  Kết thúc : 12h30 Ngày 29 tháng 07

  Tính theo bảng xếp hạng cao thủ có trong game ( ? ) 

  Người chơi có hành vi gian lận bằng cách này hay cách khác đều gạch top. Chắc chắn một điều các hạ phải luyện công ở các bản đồ cho phép. 

  Lưu ý : Không xuất sư trong quá trình diễn ra sự kiện đua TOP 

  Phần thưởng : 

  Lưu ý : Ngựa Phiên Vũ TOP 1 có thể thay đổi thành Bôn Tiêu   Hội Quán Kính Bút