Sự Kiện - Ngày Thương Binh Liệt Sỹ 27 - 7

29-07

  Thời gian diễn ra sự kiện

  Bắt đầu : 12h30 ngày 29 tháng 7 

  Kết thúc : 23h ngày 9 tháng 8 

  Ngày 10 tháng 8 sẽ không sử dụng được vật phẩm sự kiện

  NPC Tham Gia : Đại Sứ Hoạt Động Tọa độ 199 - 200 Phượng Tường

  Mỗi nhân vật chỉ được khôi phục tối đa 1 lần

  Khôi phục sự kiện tại NPC Đại Sứ Hoạt Động -> Mua Bí Kíp Khôi Phục Sự Kiện ( 400xu )

  Auto chỉnh nhặt đặc phẩm ở mục nhặt đồ để nhặt rương 

  Nguồn gốc các vật phẩm : 

  Rương Vật Phẩm Sự Kiện -> Rơi ra khi tiêu diệt quái tại bản đồ luyện công cấp 90 trở lên

  Vật phẩm Nguồn Gốc
  • Chiếc Gậy Trường Sơn
  • Huân Chương Chiến Công
  • Tấm Áo Chiến Sĩ
  • Ba Lô Con Cóc
  • Mở từ rương vật phẩm sự kiện
  Xu
  • Rút ra từ bảo vật
  • Tham gia các hoạt động trong game. ( Săn boss sát thủ, dã tẩu, tống kim,...)
  • Giao thương với người chơi khác
  Chiến Công Hạng 3 

  Ghép từ các vật phẩm 

  • Chiếc Gậy Trường Sơn
  • Huân Chương Chiến Công
  • Tấm Áo Chiến Sĩ
  • Ba Lô Con Cóc
  • 5 vạn 

  Sử dụng tối đa 300 cái

  Chiến Công Hạng 1

   Ghép từ các vật phẩm 

  • Chiếc Gậy Trường Sơn
  • Huân Chương Chiến Công
  • Tấm Áo Chiến Sĩ
  • Ba Lô Con Cóc
  • 2000 lượng
  • 5 Xu

  Sử dụng tối đa 650 cái

   Phần thưởng khi sử dụng

  Chiến Công Hạng 3

   800.000 điểm kinh nghiệm  

   Phần thưởng ngẩu nhiên : 

  • Phúc duyên lộ
  • Tử Thủy Tinh
  • Lam Thủy Tinh
  • Lục Thủy Tinh
  • Nhu Tình Lệnh
  • Hiệp Cốt Lệnh
  • Định Quốc Lệnh
  • Mãnh ghép định quốc
  • Mãnh ghép bí kíp 120

   

  Chiến Công Hạng 1

   2.300.000 điểm kinh nghiệm

   Phần thưởng ngẩu nhiên :

   Tỉ lệ thấp cực thấp : Đồ phổ hoàng kim môn phái 

  • 1 điểm sự kiện
  • Phần thưởng ngẫu nhiên :
  • Võ Lâm Mật Tịch
  • Tẩy Tủy Kinh
  • Thiết La Hán
  • Xu 
  • Kim Nguyên Bảo
  • Phúc duyên lộ
  • Tử Thủy Tinh
  • Lam Thủy Tinh
  • Lục Thủy Tinh
  • Nhu Tình Lệnh
  • Hiệp Cốt Lệnh
  • Định Quốc Lệnh
  • Mãnh ghép định quốc
  • Mãnh ghép an bang 
  • Lệnh bài An Bang
  • Thiên Hoàng Lệnh
  • Phi Vân
  • Mãnh ghép đại thành bí kíp - 15 cấp
  • Mãnh ghép đại thành bí kíp - 20 cấp
  • Mãnh ghép vũ khí HKMP Cấp 2
  • Mãnh ghép Lệnh Bài Xanh
  • Chiến Công Lệnh

  Phần thưởng khi đạt mốc tối đa 

  Vật phẩm  Phần thưởng
  Chiến Công Hạng 1 
  • Ngẫu nhiên 1 món An Bang 
   • Thường
   • Vĩnh Viễn
   • Không Khóa
  Chiến Công Hạng 3

  Ngẫu nhiên 2 món An Bang ( có thể trùng ) 

  - Hạn sử dụng 14 ngày 

  - Không khóa

  10.000 điểm chân nguyên

  Đổi điểm sự kiện lấy trang bị 

  Trang bị khi đổi sẽ vĩnh viễn và có số lượng giới hạn 

  Điểm sự kiện không cộng dồn vào sự kiện sau

  Có thể giao dịch với người khác -> Rút điểm sự kiện tại NPC Đại Sứ Hoạt Động.

  Yêu cầu : 2 điểm và 1000 lượng đổi được 1 lồng đèn

  Danh sách trang bị có thể đổi và số lượng   Hội Quán Kính Bút