Thông Báo - Cập Nhật - Hoàng Hổ

21-07

  Cập nhật mới ngày 21 tháng 07, tại máy chủ Hoàng Hổ 

  Tính năng Tống Kim thay đổi như sau : 

  1. Ngồi trong doanh trại không tham gia đánh chỉ để hướng kinh nghiệm nếu hệ thống đưa bạn ra khỏi doanh trại quá 3 lần sẽ reset thời gian ở trong Tống Kim về 0 

  2. Thưởng trận tống kim 21h hằng ngày thay đổi như sau : 

  - Các ngày 2 4 6 sẽ thưởng xu cho TOP 1->5 lần lượt là 200xu - 100xu - 50xu - 20xu - 20xu 

  Lưu ý : Xu sẽ cộng trực tiếp vào bảo vật

  - Các ngày 3 5 7 sẽ thưởng tiền vạn cho TOP 1->5 lần lượt là : 300 vạn - 200 vạn - 100 vạn 

  Và bách bảo rương

  3. Phần thưởng khi tham gia 35 phút yêu cầu có trên 1000 điểm tích lủy : 

  Bao gồm : 

  10 vạn 

  300.000.000 kinh nghiệm cộng dồn

  Ngẫu nhiên chia khóa 1 - 3 - 5 

  Lưu ý : Nếu thoát ra vào cuối trận thì sẽ không nhận được phần thưởng ngày.

  Chỉ nhận được từ phút 45 -> 59 của trận 21h hằng ngày.

  4. Phần thưởng dành cho các bên thắng - thua 

  Cả 2 bên đều yêu cầu 1000 điểm trở lên mới có thưởng

  Thắng : 

  10 Bách bảo rương - HSD 3 ngày 

  Trận 21h thưởng 25 vạn 

  100 triệu kinh nghiệm cộng dồn

  1 Truy công lệnh 

  5000 chân nguyên ( Thứ 7 chủ nhật -> 7000 chân nguyên ) 

  Thua : 

  5 Bách Bảo Rương - HSD 3 ngày 

  50 triệu kinh nghiệm cộng dồn 

  2000 chân nguyên ( Thứ 7 chủ nhật -> 3000 chân nguyên )

     Hội Quán Kính Bút