Khảm Nạm Trang Bị Xanh

10-10

   Trong hệ thống trang bị của Võ Lâm như vũ khí, quần áo, mũ, thắt lưng, v.v..., mỗi thứ đều có thuộc tính ngũ hành cũng như cấp độ riêng của mình, nhưng tất cả không phải là bất biến. Mọi thứ đều có thể thay đổi.


  Quí đồng đạo có thể thay đổi thuộc tính vật phẩm của mình bằng cách Khảm.

  Khảm bằng Thủy Tinh là một trong các chức năng của Thợ Rèn, có tác dụng giúp bạn thay đổi một số đặc điểm trong trang bị tùy vào màu của Thủy tinh.

  [​IMG]Tử Thuỷ Tinh:Tăng cấp của món đồ
  [​IMG]Lục Thuỷ Tinh:Tăng cấp của món đồ
  [​IMG]Lam Thuỷ Tinh:Tăng cấp của món đồ


  Cách khảm bằng Thủy tinh
  [​IMG]Tử Thuỷ Tinh:​Tăng cấp của món đồ mà không làm thay đổi ngũ hành ( kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ ) và không thay đổi dòng đặc biệt – dòng chữ màu xanh của món đồ​

   

  [​IMG]Lục Thuỷ Tinh:
  ​Giúp thay đổi dòng đăc biệt của món đồ, nếu thành công, sản phẩm sẽ là ngẫu nhiên.​   

   

  [​IMG]Lam Thuỷ Tinh:
  ​Giúp thay đổi ngũ hành (Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ ) của món đồ, không làm thay đổi cấp của đồ vật, nhưng làm thay đổi dòng đăc biệt của đồ vật..

     Chọn "khảm" và xác nhận để quá trình khảm được bắt đầu

   

   

   

     Hội Quán Kính Bút