Nâng cấp Vũ khí cấp 1 thành cấp 2

25-06

  Công thức nâng cấp vũ khí cấp 1 thành cấp 2 :

  • Vũ khí cấp 1 
  • 4 Mãnh ghép vũ khí cấp 2 
  • 300 vạn lượng 

  Tỉ lệ thành công 40% 

  Nếu thất bại : Chỉ mất 300 vạn và 3 mãnh ghép

  Nếu thành công : Mất hết nguyên liệu và được vũ khí cấp 2

   

  Hình ảnh và thuộc tính vũ khí cấp 1 và 2 các bạn có thể tham khảo thêm tại đây : Liên kết  Hội Quán Kính Bút