Phong Lăng Độ

29-04
  • Tham gia tính năng Phong Lăng Độ có cơ hội nhận được rất nhiều điểm kinh nghiệm cũng như các vật phẩm quý hiếp như mãnh ghép vũ khí cấp 2, tiền đồng, kim nguyên bảo, phúc duyên

  Cập nhật lại nội dung thay đổi tại Hoàng Hổ ( Đã có thông báo và thay đổi từ trước ) 

  • Thêm phần thưởng tiêu diệt quái 200 lượng / 1 con quái 
  • 5 phút cuối tiêu diệt quái có chân nguyên 
  • Có thể lên thuyền bằng 10 lệnh bài và không cần tiền vạn
  • Các giờ hoạt động 8h45 - 12h45 - 16h45 - 20h45 - 22h45 mới có chân nguyên

  Nôi dung chi tiết về tính năng này như sau : 

  Điều kiện tham gia : 

  Cấp độ : 100

  Loại 1 : Lênh bài và tiền vạn 

  • Lộ phí đi thuyền : 50 vạn 
  • Yêu cầu có 1 lệnh bài phong lăng độ. 

  Loại 2 : Lệnh bài ( yêu cầu 10 cái ) 

  Mua tại bảo vật giá 10 bạc

  Tiêu diệt thủy tặc nhận được 1 điểm chân nguyên 

  Tiêu diệt thủy tặc đầu lĩnh nhận được 25 điểm chân nguyên ( 5 phút cuối trên thuyền ) 

  Nếu có pt sẽ được +3 điểm chân nguyên. Tối đa 24 điểm

  Phần thưởng khi tiêu diệt Thuỷ Tắc Đầu Lĩnh :

  Ngẫu nhiên một trong các phần thưởng sau : 

  • 50.000.000 điểm kinh nghiệm
  • Mãnh ghép vũ khí cấp 2 
  • Phúc duyên - Đại Trung Tiểu
  • Tiền đồng.

  Khi tiêu diệt quái Thuỷ tặc sẽ được nhận 1 điểm phúc duyên

  Chỉ mở vào các ngày 3 5 7 - chủ nhật

  Giới hạn 1 người chơi có thể đi được 2 lần trong 1 một ngày

  NPC Tham Gia : Thần Bí Thương Nhân : 198/201 Tương Dương -> Đi Phong Lăng Độ 

  Thời gian báo danh :  0h45​ -> 8h45 -> 10h45 ->  12h45 -> 14h45 -> 16h45 -> 18h45 -> 20h45 -> 22h45

  Thời gian thuyền cập bến : 1 tiếng

  Các thuyền tự do : 22h45 và 0h45

  Thuyền trung cấp bắt đầu lúc 8h45

  Thuyền sơ cấp bắt đầu lúc 10h45

  Xen kẻ nhau

  Lưu ý : Sơ cấp có thể tham gia cùng trung cấp -> Nhưng bị đồ sát thì các hạ sẽ mất một lượt

  Giải thích :

  - Sơ cấp : Là người chơi đạt VIP thấp hơn VIP 6 hoặc có mạch thấp hơn mạch Quang Minh và trong nhân vật có ít hơn 10.000 điểm chân nguyên

  - Trung cấp :  Là người chơi đạt VIP 6 trở lên hoặc có mạch Quang Minh trở lên 

     Hội Quán Kính Bút